Details

NEW: Embed-Code For Your Website

Watch Kentron TV կենդանի հոսք օնլայն.
Watch Kentron TV live stream online.

Kentron TV (Armenian: Կենտրոն հեռուստատեսություն) is a private television broadcasting company in Yerevan, Armenia.